Projekt Leduån

&

Leduåns FVO

 

Vi jobbar för Biologisk Restaurering och ökad Ekoturism.

Intresserad!

Vad vi gör

Projekt Leduån drivs ideelt med stark lokal förankring och jobbar för att återställa Leduån till sitt naturliga skick och återskapa den biologiska mångfalden.

Vår målsätting

Ett av våra inledande mål är att bygga fiskvägar förbi de tre dammarna i Olofsfors samt restaurera efter flottledsrensningar för att återigen, efter snart 250 år kunna ge havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål m.fl. möjligheten att naturligt kunna vandra upp i ån igen.

Mer

Leduån

Leduån är en skogså som har sina källflöden i Bjurholms kommun och rinner genom nio sjöar innan den når sitt utlopp i Nordmalingsfjärden. Här finner ni en detaljerad karta över åns sträckning, tillflöden och sjöar.

Nyheter

Här finns senaste nyheterna och projektets status. Vi hänvisar också till vår Facebooksida där vi publicerar mer löpande information.

Kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor!

Kontakt

Stöd Projektet

Projektet är i behov av stöd från dig eller ditt företag. Projektet har som målsättning att primärt finansieras från näringsliv, EU samt statliga instanser & organisationer. Sponsorer erbjuds synas och få utrymme i marknadsföring där Du eller Ditt företag kommer att kunna förknippas med detta natur- & miljöprojekt.

 

LÄS Mer

Projektledare

Ove Segerljung

Tel: 070-233 66 21

e: ove.segerljung@gmail.com

 

 

 

 

© Copyright  2017 Projekt Leduån

Stöd Projektet

Projektet är i behov av stöd från dig eller ditt företag. Projektet har som målsättning att primärt finansieras från näringsliv, EU samt statliga instanser & organisationer. Sponsorer erbjuds synas och få utrymme i marknadsföring där Du eller Ditt företag kommer att kunna förknippas med detta natur- & miljöprojekt.